Kontaktní formulář
Adresa
Můžete nám poslat e-mail.
Přidejte si k oblíbeným.
You can start english version of this website.
 
Untitled Document

Change management

Change Management – Řízení a vedení změny

Dynamičnost doby vytváří objektivní potřeby změn různého rozsahu a zaměření.

Pro zavádění změn se používají postupy, které zajistí maximální zvýšení pravděpodobnosti úspěchu realizace těchto změn.

Zavádění změn předpokládá využití dvou hlavních typů managementu:

  • vedení procesu změny
  • řízení konkrétních projektů změny
Vedení procesu změny je založeno na schopnosti manažerů využívat měkkých metod vedení lidí. Jde o schopnosti manažera - lídra, který mobilizuje lidský potenciál. Tento přístup prezentuje zaměření na lidi, vize, komunikaci, týmovou práci, motivaci.

Řízení projektů změny je založeno na standardních „ tvrdých” manažerských nástrojích řízení projektů. Jde o systematické plánování, sestavování harmonogramů, řízení rozpočtů, zpracovávání formalizovaných výkazů apod.

HLAVNÍ POSLÁNÍ A PŘÍNOSY

  • vnitřní provázanost věcných úloh projektu
  • optimální administrace dokumentace projektu
  • rychlé reakce na změny v realizovaných řešeních, časových plánech i nákladech projektu, které vzniknou v průběhu projektu
  • včasné plnění věcných úloh
  • odbourávání přirozených obav a „nechuti” zaměstnanců ke změnám

CÍLE

  • vést a řídit proces změny efektivně tak, aby se v reálném čase realizovaly „věcné změny”
  • docílit změn v myšlení zaměstnanců a potažmo v celé organizační kultuřeCesta změny