Kontaktní formulář
Adresa
Můžete nám poslat e-mail.
Přidejte si k oblíbeným.
You can start english version of this website.
 
Educa menu
Knowledge
Slovník
Knihovna

Lesnictví
Zdravotnictví
Veřejná správaCentrum
Login

Vážení přátelé,

s některými z Vás jsme spolupracovali a spolupracujeme na firemních projektech, kde jsme navrhovali a realizovali taková opatření, která mají konkrétní výsledky. Praxe nám ukázala, jak užitečné je mít společný terminologický i systémový rámec chápání managementu, který umožní mnohem lépe třídit skutečné problémy firmy, nepřeskakovat z jednoho problému na druhý nebo naopak neulpívat stále na stejných, opakujících se tématech. Prostě rychle se pochopit a společně řešit. 

Tato část našeho webu si klade za cíl systematicky třídit poznatky a zkušenosti z oblasti firemní teorie i praxe, do jednoho uceleného celostního konceptu managementu.
Je zároveň snahou podpořit vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností mezi námi všemi, kteří se z různých hledisek managementem zabývají.

Jde o neveřejnou část webu. Je určena pro ty, kteří se chtějí aktivně zapojit do skupiny, kde její členové diskutují problémy, snaží se nacházet skutečně fungující systémová řešení a cíleně se podílet na vytváření společné znalostní báze praktického managementu.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.       

Základem jsou první 3 části:

 Knowledge

Systematický popis celostního managementu z pohledu jednotlivých manažerských oblastí (disciplín), jejich architektury, vzájemných systémových souvislostí a vztahů.

 Slovník Abecedně setříděná terminologie a definice z oblasti teoretického i praktického managementu.
 Knihovna Informace o odborné i tematicky související literatuře.

Máte-li zájem získat přístup a spolupracovat, kontaktujte nás.