Kontaktní formulář
Adresa
Můžete nám poslat e-mail.
Přidejte si k oblíbeným.
You can start english version of this website.
 
Untitled Document

Metody

Lidské zdroje

Vedle standardní personalistiky, zaměřené na personální evidenci a mzdovou agendu, jde především o řízení lidských kapacit, personálních nákladů a zejména pak o rozvoj intelektuální kapacity firmy.

Naše nabídka v oblasti lidských zdrojů se orientuje na kvalitativní posun personálních aktivit.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • kvalitativní posun personálních aktivit ve prospěch sladění potřeb firmy a zaměstnanců
 • efektivní systém personálního rozvoje, který je nedílně svázán s každodenní praxí
 • dosažení toho, že personální rozvoj není odpovědností jen personálního úseku, ale je odpovědností všech manažerů i každého zaměstnance osobně

ZÁKLADNÍ OKRUHY NABÍZENÝCH SLUŽEB

 • AUDIT SYSTÉMU PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ
 • ORGANIZAČNÍ KULTURA A KLIMA
 • STRATEGIE PERSONÁLNÍHO ROZVOJE
 • KOMPETENČNÍ MODELY A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ
 • PERSONÁLNÍ POTŘEBY A PLÁNOVÁNÍ (PERSONÁLNĚ ORGANIZAČNÍ AUDIT)
 • PERSONÁLNÍ VÝBĚR S VAZBOU NA KOMPETENČNÍ MODEL
 • ROZVOJ PERSONÁLNÍCH ZDROJŮ
  • systém personálního rozvoje s vazbou na kompetenční model
  • management vzdělávacích procesů
  • rozvojové programy individuální i skupinové
  • programy learning on the job
  • e-learning samostatně i v kombinaci s face to face formou
  • outdoorové aktivity
  • manažerské hry – In-company training
  • SW podpora managementu personálního rozvoje a e-learningu
 • PERSONÁLNÍ HODNOCENÍ S VAZBOU NA KOMPETENČNÍ MODELY AVÝKONOVÉ PARAMETRY
 • IMS•1 ŘEŠENÍ PRO PERSONALISTIKU
  • organizační systém a struktura s vazbou na personalistiku
  • rozdělení činností, pravomocí, odpovědností v personalistice
  • firemní procesy včetně kapacitní specifikace v personalistice
 • SW MANAŽERSKÉ NÁSTROJE
 • pro podporu rozvoje a řízení lidských zdrojůMix personálních forem rozvoje