Kontaktní formulář
Adresa
Můžete nám poslat e-mail.
Přidejte si k oblíbeným.
You can start english version of this website.
 
Untitled Document


Marketing

Marketing je jednou ze standardních manažerských disciplín, která se ve své teorii i praxi snaží o ucelený přístup ke zkvalitnění vztahu mezi dodavatelem a odběratelem – zákazníkem. V marketingu nejde o jednu teorii, jeden přístup, ale o řadu pohledů a konceptů.

Asi nejznámější je koncept „4P“ – product/produkt, price/cena, place/distribuce a promotion/propagace. Konkrétní způsob naplnění jednotlivých zásad „4P“ se nazývá marketingový mix. Jde o velmi praktické pojetí marketingu, které je základem „konstruktivního“ marketingového řízení firmy.

V dnešní době umožňují informační a komunikační technologie jednoduše a prakticky podporovat řízení vztahů se zákazníky. Systémy CRM (Customer Relationship Management) podporují realizaci přesně mířených marketingových a obchodních aktivit. Základem CRM jsou správná a konzistentní data o zákaznících přístupná on-line.

HLAVNÍ POSLÁNÍ A PŘÍNOSY

 • zřetelná produktová strategie s jasným a cíleným zákaznickým zaměřením
 • praktické využívání osvědčených marketingových postupů v jejich efektivním mixu
 • účinná marketingová komunikace s jednotným corporate designem, která podporuje firemní identitu
 • zvýšení povědomí o firmě a zákaznického zájmu
 • efektivní a účinná marketingová a informační podpora prodeje produktů firmy

ZÁKLADNÍ OKRUHY NABÍZENÝCH SLUŽEB

 • AUDIT MARKETINGOVÝCH A CRM AKTIVIT
 • STRATEGIE MARKETINGOVÉHO MIXU
 • MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
 • SYSTÉM CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)
 • IMS•1 ŘEŠENÍ PRO MARKETING A CRM
  • organizační systém a struktura s vazbou na marketing
  • rozdělení činností, pravomocí, odpovědností v marketingu
  • firemní procesy včetně kapacitní specifikace v marketingu
 • SW MANAŽERSKÉ NÁSTROJE pro podporu CRM