Kontaktní formulář
Adresa
Můžete nám poslat e-mail.
Přidejte si k oblíbeným.
You can start english version of this website.
 
Untitled Document

O společnosti

Základním profesionálním zaměřením společnosti Transform & Partners s.r.o. je celostní rozvoj a zvyšování efektivity organizací.

Společnost Transform & Partners s.r.o. má charakter expertní manažerské skupiny, která je založena na spolupráci interních a externích specialistů s různým odborným zaměřením.

… lidské zdroje, organizace rízení, marketing, ekonomika, obchod, informacní technologie, právo a legislativa, …

Specialisté společnosti Transform & Partners s.r.o. spolupracují v rámci celostního manažerského konceptu, který zajišťuje účinný soulad strategického, systémového a operativního řízení. Hlavním nástrojem tohoto konceptu je management změny.

Mezi naše základní kompetence patří:  

  • v krátké době analyzovat velké množství reálných dat a informací
  • rychle identifikovat problémy, úzká místa a potřeby
  • identifikovat kompetentnost odpovědných manažerů
  • navrhnout a realizovat okamžitá operativní opatření
  • navrhnout a realizovat dlouhodobá celostní systémová řešení