Kontaktní formulář
Adresa
Můžete nám poslat e-mail.
Přidejte si k oblíbeným.
You can start english version of this website.
 
Untitled Document

Untitled Document

Nabídka služeb

Základní nabídka našich služeb je orientována do 3 skupin:

CELOSTNÍ ORGANIZAČNÍ ROZVOJ
Každou organizaci vnímáme jako komplexní organismus, jehož jednotlivé části jsou spolu provázány a navzájem se ovlivňují.
Nejde jen o technická a organizační vylepšení nebo změny v systému prodeje, výroby, …, ale často jde zároveň o změny zvyků, kultury, postojů a hodnot uvnitř firmy i jejím okolí.
Celostní organizační rozvoj je zaměřen na integraci subsystémů řízení v jeden efektivní a flexibilní manažerský systém firmy s vysokou mírou akceptace lidského faktoru.

ROZVOJ JEDNOTLIVÝCH MANAŽERSKÝCH OBLASTÍ FIRMY
Tato část našich služeb je členěna podle standardního dělení manažerských „oblastí – subsystémů“:
strategie, lidské zdroje, podniková architektura a procesy, řízení kvality, informační technologie, marketing, ekonomika, obchod, apod..
Jednotlivé manažerské subsystémy jsou ve firmě vzájemně propojeny s ostatními. Proto každá naše služba zaměřená na některý manažerský subsystém, musí klientovi přinést takový užitek, který přispěje k celkovému efektivnímu fungování firmy.

DÍLČÍ SLUŽBY
Dílčí služby umožňují klientovi cílený výběr konkrétní služby.

Rozsah a forma naší spolupráce záleží na potřebě klienta.
Pokud Vás naše nabídka zaujme, prosíme, kontaktujte nás.