Kontaktní formulář
Adresa
Můžete nám poslat e-mail.
Přidejte si k oblíbeným.
You can start english version of this website.
 
Untitled Document

Strategie

Strategie

Strategie firmy poskytuje celkový rámec existence a fungování firmy.

Pokud má být strategie účinná, je ji nutno chápat jako „Proces strategického plánování“ Jde o strukturu aktivit a činností, které pomohou v první fázi shromáždit a analyzovat řadu různorodých dat a informací, poté na základě těchto informací stanovit vizi a poslání firmy, stanovit strategické cíle a v neposlední řadě stanovit vzájemně sladěné dílčí strategie – marketingová strategie, personální strategie, informační strategie, strategie rozvoje organizační struktury apod. Jako každý proces, musí mít i proces strategického plánování svou zpětnou vazbu.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • specifikované a formulované strategické směřování firmy
 • vytvořené strategické podklady a rozpracování dílčích strategií
 • konkretizace reálných dlouhodobých rozvojových aktivit s vazbou do běžné firemní reality
 • zavedený proces strategického plánování
 • sjednocení terminologie a náhledů na strategii, eliminace rozporů – co, kdo a jak to myslí
 • sjednocení názorů manažerů na strategické směřování firmy

ZÁKLADNÍ OKRUHY NABÍZENÝCH SLUŽEB

 • STRATEGIE A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
  Pro firmy, které potřebují stanovit nebo přehodnotit strategii a zavést strategické plánování.


 • NÁHLED NA STRATEGII FIRMY
  Pro firmy, které potřebují rozpracovat hlavní strategické směřování do dílčích strategií v marketingu, personalistice, informačním systému, organizačních vztazích apod.
  Pro firmy, které stojí před změnami v rámci fůzí nebo velkých reorganizací.
  Pro firmy kde stávající nebo noví majitelé stanovili novou strategii a filosofii firmy, a ty je nutné převést do reálné praxe.
  Nebo prostě pro ty firmy, kde si manažeři uvědomují, že by měli něco strategicky změnit, ale z různých důvodů konkrétní změny odkládali.


 • STRATEGICKÁ HODNOTOVÁ A SYSTÉMOVÁ ANALÝZA
  Pro firmy, které velmi dobře prosperují a bezprostředně nepociťují potřebu jakýchkoliv změn, ale kde si vrcholoví manažeři uvědomují, že jde jen o dočasné status quo a je nutné analyzovat směry dalšího strategického vývoje a rozvoje.
  Tuto službu nabízíme vybraným firmám a manažerům. Jde podle nás o největší profesionální výzvou současného vrcholového manažera.


„Proces strategického plánování“