Kontaktní formulář
Adresa
Můžete nám poslat e-mail.
Přidejte si k oblíbeným.
You can start english version of this website.
 
Untitled Document

Vnitřní řízení

Podniková architektura

Jde o integrovaný organizačně – procesní a informační systém.

Tento systém je metodickou a technologickou platformou pro organizační, procesní a informační integraci všech ostatních manažerských subsystémů (výroba, marketing, obchod, ekonomika, majetek,…).

Plošnou implementací tohoto systému (celostní organizační rozvoj) vznikne ve firmě jeden plně integrovaný a efektivní systém vnitřního řízení a organizačních vztahů.

Tento metodický a technologický systém plně podporuje systémy ISO, TQM a další manažerské nástroje řízení kvality.

Systém spadá do metodik typu Enterprise Architecture – Podniková architektura a Business Process Management.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • integrace subsystémů řízení v jeden efektivní a flexibilní manažerský systém
 • provázanost procesů, jejich informační podpora a optimální organizační a personální zajištění
 • udržování vzájemného souladu jednotlivých systémů řízení v reálném čase a za přijatelné náklady
 • efektivní postup při optimalizaci organizačních vztahů
 • efektivní příprava zavádění nových informačních a komunikačních technologií a systémů
 • stálý, systematický a efektivní rozvoj řízení včetně řízení kvality

ZÁKLADNÍ OKRUHY NABÍZENÝCH SLUŽEB

 • AUDIT SYSTÉMU VNITŘNÍHO ŘÍZENÍ A ORGANIZAČNÍCH VZTAHŮ
 • STRATEGIE ROZVOJE VNITŘNÍHO ŘÍZENÍ
 • ŘÍZENÍ ROZVOJE SYSTÉMU VNITŘNÍHO ŘÍZENÍPříklad 1


Po analýze stávající situace firmy a vývojových trendů, stanovilo vedení společnosti novou vizi a filosofii firmy. Stanovili dále rámcový postup rozpracování a realizace stanovené vize.

 • podrobný popis a analýza stávajícího stavu řízení společnosti
 • rozpracování vize do dílčích strategií rozvoje
 • vypracování realizačního projektu změny
 • projektově řízená realizace strategických projektů rozvoje

V rámci tohoto postupu vznikl záměr (dílčí vize) budoucího rozvojového projektu, který se týkal zásadní inovace systému řízení společnosti.


STRATEGICKÝ ZÁMĚR 1

„ZÁSADNÍ INOVACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI“

Klíčové důvody

 • zvýšení vnitřní efektivity a produktivity firmy
 • možnost rychlých reakcí na změny externího prostředí

Hlavní cíle

Nový systém vnitřního fungování firmy, který vychází a podporuje novou firemní vizi, je dostatečně stabilní vzhledem k potřebám každodenního efektivního řízení společnosti, a zároveň je schopný rychle reagovat na změny okolního prostředí.

Postup

Postup bude projektově řízen s důrazem na pravidla managementu změny.

Základem bude skoková systémová změna řízení firmy, která bude spočívat v integraci manažerských subsystémů do jednoho flexibilního funkčního celku.

Integrovaný systém bude orientován na procesní řízení a bude maximálně využívat možností nových informačních a komunikačních technologií.

Součástí systému budou takové postupy a technologie následného zlepšování, které umožní v reálném čase identifikovat a následně realizovat další potřebné změny.

Výstupy

 • sladěné strategické, systémové a operativní řízení
 • efektivní a flexibilní integrovaný manažerský systém
 • efektivní řízení procesů včetně jejich informační podpory a optimálního organizačního a personální zajištění
 • změna organizační a manažerské kultury
 • zavedený rozvoj lidského potenciálu a vědomostní management

Metody

Business Process Management, Change Management, Enterprise Architecture, Knowledge management, …Struktura firemního managementu    Integrovaný organizačně-procesní a informační systém    Popis podnikové architektury    Úrovně řešení podnikové architektury