Kontaktní formulář
Adresa
Můžete nám poslat e-mail.
Přidejte si k oblíbeným.
You can start english version of this website.
 
      Autor
      
      Kategorie
      
      Klíčové slovo
      
      


Aktuality
Články
Procesně – informační systémová integrace
Balej Petr
Kritické místo - specifikace uživatelských požadavků Od počátku využívání ICT v reálné praxi jde ve své podstatě o to, aby informační technologie podpořily efektivitu a produktivitu fungování firem, společností či institucí. V prvopočátcích využívání ICT vznikalo množství specializovaných a individuálních IT řešení, ze kterých později vznikala řešení typová. Velmi záhy vyvstal problém propojení různých SW aplikací a technologií do jednoho funkčního celku. ...celý článek
reagovat[1170]

Malá úvaha nad problémem centralizace a decentralizace řízení.
Balej Petr
Tak se nám ve velkých firmách v důsledku krize spustila vlna reorganizací. Mnozí nově instalovaní vrcholoví manažeři dostávají od vlastníků firem podobná „zadání“: „…je krize, musíte snížit náklady, musíte mnohem efektivněji řídit provozní jednotky, musíte snížit počty administrativních pracovníků,.. ...celý článek
reagovat[266]

GLOBÁLNÍ FIRMY A PODNIKOVÁ ARCHITEKTURA
Balej Petr
Část publikované strategie nadnárodní společnosti: "S 340 závody ve 13 zemích budeme pokračovat ve vylepšování našeho obchodního modelu a budeme zlepšovat naši provozní dokonalost, abychom využili rozsah našich závodů a efektivně realizovali synergie a sdíleli best practises  uvnitř naší skupiny. Existuje ještě mnoho synergií, které musí být podchyceny - od zvýšení spolupráce v našem rozvoji kompetencí, corporate branding až po harmonizování našich obchodních politik. Zvyšující se úsilí bude věnováno rozvoji naší IT struktury a vytvoření více jednotných pracovních metod, pracovních procesů a doložených, osvědčených struktur a konceptů, které mohou být jednoduše přenášeny mezi našimi zeměmi. ...celý článek
reagovat[247]

1