Kontaktní formulář
Adresa
Můžete nám poslat e-mail.
Přidejte si k oblíbeným.
You can start english version of this website.
 
Poslání

Filosofie a poslání

MANAGEMENT ROZUMEM a SRDCEM
Jsme přesvědčeni, že kvalitní fungování firem a organizací je založeno na vyváženém souladu „Rozumu“ a „Srdce“.

Rozum prezentuje manažerskou technologii.
Jde o „základní řemeslo“ manažera – inženýra, který zajišťuje „provozní efektivitu“. Patří sem techniky a metodiky typu Enterprise Architecture – Podniková architektura, BPM – business process management, BSC – balance scorecard, BBO - , apod.

Srdce prezentuje lidský potenciál, hodnoty, kreativitu, zaujetí.
Jde o schopnosti manažera - lídra, který mobilizuje lidský potenciál. Tento přístup prezentuje zaměření na lidi, vize, komunikaci, týmovou práci, motivaci.

ODBORNOST, ZKUŠENOSTI A KREATIVITA
Rozvíjíme reálný, praktický a účinný koncept celostního managementu. Vědomě přitom spojujeme odbornou profesionalitu a manažerské zkušenosti s vysokou kreativitou.

SEBEVĚDOMÍ, POKORA A NEZÁVISLOST
Vedle vysoké odborné způsobilosti a kreativity je pro nás důležité sebevědomí, pokora a nezávislost.

Bez sebevědomí je člověk málo přesvědčivý, důrazný, nic neprosadí – pochybuje. Sebevědomí bez korekce profesionální pokorou je jen prázdnou arogancí. Pokora umožňuje naslouchání, neustálé učení a sebezdokonalování. Nezávislost v širokém slova smyslu dává možnost odpovědné vlastní volby a umožňuje nacházet nová řešení bez neúčelných kompromisů.